Priser og vilkår

Priser og vilkår

Pris og varighed:

En session hos mig koster 900 kr. for individuel terapi. En terapi-session varer 1½ time. Første session vil typisk være en session, hvor vi hilser på hinanden og taler om de problemstillinger du ønsker at arbejde med. Jeg præsenterer terapien for dig, vi prøver et par ting og derefter beslutter du om det vil være relevant for dig at gå i terapi hos mig.

Vedr. betaling:

Der betales kontant, pr. MobilePay eller bankoverførsel. Der gives studierabat ved fremvisning af gyldigt studiekort

Afmelding af en aftale:

Aftaler er bindende, men kan dog uden problemer ændres blot du henvender dig senest 24 timer før aftalt tidspunkt. Ved aflysning herefter skal der betales for sessionen.

Tavshedspligt:

Jeg arbejder under tavshedspligt. Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening skal jeg følge foreningens etiske regler. Her gælder, at ”psykoterapeuten har med de undtagelser, der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under terapien.”

En god rytme er, for de fleste, at være i terapi hver 2. – 3. uge. Hvor lang en periode du har brug for, afhænger af hvilke og hvor mange problematikker du vælger at arbejde med og hvordan du arbejder med dig selv mellem terapisessionerne. Sammen laver vi en aftale om hvad der skal arbejdes med og en plan for forløbet.

 GDPR – Persondatalov

Ifølge GDPR, den ny persondatalov, der trådte i kraft 25 maj 2018 er jeg forpligtet til, at beskytte personfølsomme oplysninger og samtidig at gøre dig, der benytter min service, opmærksom på hvorledes jeg håndterer informationer om dig.

Jeg behandler information og viden om dig med respekt og fuld fortrolighed. Alle informationer om dig, herunder de notater/journaler, jeg skriver i forbindelse med terapi, supervision eller undervisningsseancer, opbevares i krypteret form på et elektronisk medie. Alle håndskrevne eller printede noter opbevares i et forsvarligt aflåst skab, som kun jeg har adgang til. Journaler destrueres når der er gået mere end 12 måneder efter afsluttet forløb, med mindre andet er aftalt.

Hvis du ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte mig. Du kan i øvrigt læse om persondataforordningen her: GDPR.dk